Điều khoản dịch vụ

Chấp nhận điều khoản sử dụng

Gamebadao.net là một tài nguyên mở và miễn phí, do đó thông tin chia sẻ chứa nhiều nội dung mà mọi người quan tâm. Truy cập vào Gamebadao.net và việc sử dụng các tài liệu từ trang web chỉ được thực hiện theo quyết định của bạn và không cung cấp bất kỳ đảm bảo nào. Tất cả các tài liệu được đặt trên Gamebadao.net được tìm thấy trên Internet dưới dạng phân phối và cung cấp miễn phí cho người dùng.

Quản trị trang web không được kết nối (trực tiếp hoặc gián tiếp) với các nhà phát triển, tài liệu quảng cáo chứa bên trong các tệp được tải xuống từ Gamebadao.net. Các nhà quảng cáo chỉ chịu trách nhiệm quảng cáo trong các ứng dụng và/hoặc trò chơi đã tải xuống.

Bằng cách hiểu và đánh giá tình hình với hệ điều hành Android nguồn mở, bạn đồng ý đưa ra quyết định về cài đặt tệp được đặt trên các trang của chúng tôi. Quản trị trang web (biên tập viên, nhà báo, người điều hành) hoàn toàn không đảm bảo 100% liệu có chứa mã độc trong các ứng dụng đã tải xuống. Do đó, tải xuống các tệp (ứng dụng, trò chơi và nội dung khác) từ trang web, bạn đồng ý rằng các ứng dụng có thể chứa phần mềm độc hại, phần mềm quảng cáo hoặc mã vi rút có thể gây tổn hại cho thiết bị mà không được thỏa thuận trước đó.

Bằng cách tải xuống các tệp từ Gamebadao.net, bạn đồng ý rằng ngoài tệp được yêu cầu, bạn sẽ được truyền tới cùng với tài liệu quảng cáo dưới dạng biểu ngữ hoặc tệp cài đặt được tải xuống.

Bảo vệ quyền riêng tư và bản quyền của bạn

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng Gamebadao.net có thể sử dụng dữ liệu đó theo chính sách bảo mật của trang web. Chúng tôi trả lời các thông báo về vi phạm bản quyền bị cáo buộc và chấm dứt tài khoản của những người tái phạm theo các thủ tục được quy định trong Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số của Hoa Kỳ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Có một số điều chúng tôi không hứa về Dịch vụ của mình trừ khi được quy định rõ ràng trong các điều khoản hoặc bổ sung. Chúng tôi chỉ tạo ra một trang web cho những người có chung niềm đam mê. Do đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin nào được đăng bởi người dùng. Vui lòng liên hệ trực tiếp với người tạo nội dung hoặc yêu cầu gỡ xuống bằng cách gửi thông báo DMCA.

Thay đổi điều khoản

Điều khoản này cần phải được thay đổi bất cứ lúc nào và chúng tôi có quyền làm như vậy. Và bạn sẽ phải đồng ý với những thay đổi của chúng tôi để tiếp tục sử dụng.

Để biết thông tin hoặc liện hệ với chúng tôi, vui lòng gửi email tới địa chỉ: admin@gamebadao.net